Kontakty

Pořadatel:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2, 602 00 Brno

IČ: 00101460
DIČ: CZ00101460
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl Pr., vložka 18

 

Kontakt pro média:

Mgr. Adéla Nováková
tel.: +420 725 047 701
e-mail: novakova@ticbrno.cz

Gabriela Peringerová
tel.: +420 542 427 124
tel.: +420 725 518 110
e-mail: peringerova@ticbrno.cz

 

Kontakt pro prodejce na trzích:

Správce tržiště

 

Kontakt pro návštěvníky trhů:

info@brnenskevanoce.cz

 

Produkce:  

Mgr. Barbora Hocková
tel.: +420 602 342 716
e-mail: hockova@ticbrno.cz